Personálny leasing

Smart TEMPORARY PLACEMENT

Potrebujete pracovníkov, no prijať ich do zamestnania pre Vás predstavuje problém alebo záťaž?

Využite náš SMART Temporary placement – personálny leasing. Na dostatku alebo nedostatku kvalitných a spoľahlivých pracovníkov stojí a padá úspech každej spoločnosti. Náš SMART personálny leasing pomáha najmä v situáciách, keď vo firmách chýbajú správni ľudia.„Personálny leasing alebo dočasné prideľovanie zamestnancov, predstavuje formu pracovného vzťahu, pri ktorom má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu s personálnou agentúrou, teda je zamestnancom našej agentúry Proplusco, no pracuje pre tzv. užívateľského zamestnávateľa, ktorému pracovníka pridelíme na dohodnuté obdobie. Týmto spôsobom môžete získať kvalifikovaného zamestnanca na ľubovoľnú pozíciu a obdobie.”

Skúste si odpovedať na nami navrhované otázky

– Potrebujete pokryť jednoduché alebo naopak úzko špecializované pracovné pozície?
– Máte problém s hľadaním vhodnej pracovnej sily?
– Chýba Vám čas na dôkladný nábor a výber pracovných síl?
– Potrebujete sa zbaviť rozsiahlej administratívy súvisiacej so spracovaním miezd, ktorá vás časovo zaťažuje?

Ak ste si odpovedali aspoň na jednu otázku kladne, tak ste na správnom mieste a v správnych rukách. Vyplňte nasledovný dopytový formulár.

Čo získate spoluprácou s našou spoločnosťou?

– Ekonomickú efektivitu– zabezpečíme Vám väčšiu flexibilitu pracovnej sily.
– Časovú variabilitu – pracovnú silu využívate len vtedy, keď ju naozaj potrebujete.
– Úsporu času – zbavujete sa povinnosti selektovať CV, vyhľadávať kandidátov a viesť pohovory.
– Zníženie nákladov – v oblasti vedenia mzdovej a personálnej agendy.
– Rýchlu realizáciu – zabezpečenie zamestnancov okamžite.
– ON-site management zákazky – denná komunikácia a riešenie problémov prostredníctvom nášho koordinátora priamo na pracovisku
– Flexibilitu – pri ukončení projektu a dočasného pridelenia väčšieho množstva pracovníkov bez nutnosti rôznych opatrení, ktoré súvisia s hromadným prepúšťaním.
– Záruka vykonanej služby – rýchla náhrada v prípade neprítomnosti alebo nespokojnosti.
– Zastrešenie celej administratívy, súvisiacej s podkladmi ku mzdám, spracovaním miezd, výplatných pások a potrebných potvrdení, je na nás.
– Prehľad a okamžitá kontrola dochádzky pracovníkov v našom dochádzkovom systéme.

Referencie

– BTS Technology

– Dhl

– Tina Plus

– Polnovakia

– Strabag

– SCM – Logistics

– Auria Solutions

– Novoplast v.d.

– I.D.C. Holding

– EST Company

– Samil Balenie

– Bekaert Slovakia

– Takko Fashion

– Euro Dabo

– Plantex